Rút gọn biểu thức đại số- Đại số 8 chương 2- có lý thuyết-bài tập và giải đầy đủ

  • Cách biến đổi phân thức thành phân thức đơn giản hơn và bằng phân thức đã cho gọi là rút gọn phân thức.

Muốn rút gọn một phân thức ta có thể làm như sau:

  • Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần)  để tìm nhân tử chung

Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung (nếu có).

 Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.