Bài tập tổng hợp về tam giác cần và Áp dụng định lí Pi-Ta-Go

Có thể nói đây là hai chuyên đề rất hay về tam giác, đặc biệt là những bài toán về chứng minh hai tam giác bằng nhau rồi từ đó suy ra tam giác đó là tam giác cân. Hoặc ngược lại ta có tam giác cân là tam giác có hai cạnh hoặc hai góc bằng nhau, từ đó dùng giả thiết này để chứng minh hai tam giác bằng nhau. Không những vậy nó còn ảnh hưởng đến những bài toán về tam giác đều và tam giác vuông. Đó cũng là vấn đề để chứng ta Áp dụng định lí Pi-Ta-Go.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 7 tại đây! Tải bản WORD tại đây.