Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1- Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo – File Word- Đầy Đủ Đáp Án- Cấu Trúc Chuẩn- Đề số 3

Với những đề giữa học kì 1 của năm học mới dành cho toán 8 này, chúng tôi đã soạn thảo những đề kiểm tra chất lượng để phục vụ đến cộng đồng bạn đọc. Với những nội dung hoàn toàn nằm trong chương trình toán 8 Chân Trời Sáng Tạo. Bao gồm đa thức, các phép toán về đa thức nhiều biến, hằng đẳng thức đáng nhớ, phân tích đa thức thành nhân tử. Về hình học cũng bao gồm hình học trực quan và hình học cơ bản. Gồm hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều. Về hình học cơ bản bao gồm các tứ giác, trong đó hình thang cân, hình bình hành, hình thoi, hình chữ nhật , hình vuông. Ngoài ra còn có sực xuất hiện của định lí Pythagore.

(Bộ đề FILE WORD được cung cấp từ 25-9-2023. Bạn đọc đặt trước để tránh tình trạng giả mạo)

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview