10 ĐỀ THI GIỮA KỲ 1- TOÁN 7 MỚI

Trong tài liệu này chúng tôi đã đưa vào nhiều dạng đề kiểm tra giữa kỳ 1, gồm 10 đề khá đầy đủ dạng giúp các em luyện tập và nắm lại kiến thức đã học để chuẩn bị cho kỳ thi thật tốt. Tài liệu được trích từ một phần trong bộ sách “80 Đề Học Kỳ Toán 7 ” của thầy giáo Nguyễn Quốc Tuấn.

=> Tải PDF  |  Tải WORD |  Sách in |  Drive | Hổ trợ | Nhiều hơn