Chuyên đề: CỘNG TRỪ ĐA THỨC- Đại số 7- Chương 4- Đầy đủ phương pháp và bài tập

I Kiến thức cần nhớ

*) Khi thực hiện phép tính công trừ đa thức ta thực hiện qua những bước sau

 (1) Đặt phép tính

 (2) Thực hiện phép tính bỏ dấu ngoặc

 (3)Sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp

 (4) Cộng trừ các đơn thức đồng dạng

Bài tập mẫu :Cho các đa thức  A = 4x2 – 5xy + 3y2;   B = 3x2 + 2xy + y2 ; C = – x2 + 3xy + 2y2

Tính A + B + C;          B – C – A;    C – A – B

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 7 tại đây! Tải bản WORD tại đây.