Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 6- Chân Trời Sáng Tạo- Giải chi tiết- File WORD- Đề số 1

Đối với chương trình chân trời sáng tạo, giữa kỳ II toán 6 ở thuộc vào các nội dung vầ hình có đối xứng trục, hình có đối xứng tâm và các bài toán liên quan. Ở phần đại số, bạn đọc chú ý đến những bài toán về số thập phân và phân số. Tất nhiên nó gồm những loại toán liên quan đến số thập phân và phân số. Cũng chú ý đến các bài toán về giải toán đố, phần mà thường xuyên gặp vì nó liên quan đến những bài toán thực tế có trong nội dung chương trình mới này.

=> Tải PDF  |  Tải WORD |  Sách in | Ebook | Hổ trợ | Nhiều hơn

Có thể bạn cũng cần: