Chuyên đề đại số tổ hợp và nhị thức Newton- đầy đủ lý thuyết và dạng toán

Bài 6: Trên giá sách có 10 quyển sách tiếng Việt khác nhau,8 quyển sách tiếng Anh khác nhau  ,6 quyển sách tiếng Pháp khác nhau.Hỏi có bao nhiêu cách chọn:

a)Một quyển sách?

b)Ba quyển sách tiếng khác nhau?

c)Hai quyển sách tiếng khác nhau?

Hướng dẫn giải

            a)Theo quy tắc cộng có 10+8+6=24 cách.

            b)Theo quy tắc nhân có 10.8.6=480 cách.

            c)Th1: Chọn sách TV và sách TA có 10.8=80 cách.

               Th2: Chọn sách TV và sách TP có 10.6=60 cách.

            Th3: Chọn sách TP và sách TA có 6.8=48 cách.         

Theo QTC có 80+60+48=188 cách chọn hai quyển sách tiếng khác nhau.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 11 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: