Đề cương ôn tập và đề thi tham khảo đại số 9 – Học kì 1- Năm học 2019-2020

Gồm đầy đủ đề cương và các đề thi tham khảo Học kì 1 mới nhất

CÁC BÀI TOÁN RÚT GỌN:

A.Các bước thực hiên:

 Tìm ĐKXĐ của biểu thức: là tìm TXĐ của từng phân thức rồi kết luận lại.

‚Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (rồi rút gọn nếu được)

ƒQuy đồng, gồm các bước:

+ Chọn mẫu chung : là tích các nhân tử chung và riêng, mỗi nhân tử lấy số mũ lớn nhất.

+ Tìm nhân tử phụ: lấy mẫu chung chia cho từng mẫu để được nhân tử phụ tương ứng.

+ Nhân nhân tử phụ với tử – Giữ nguyên mẫu chung.

„Bỏ ngoặc: bằng cách nhân đa thức hoặc dùng hằng đẳng thức.

…Thu gọn: là cộng trừ các hạng tử đồng dạng.

†Phân tích tử thành nhân tử ( mẫu giữ nguyên).

‡Rút gọn.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: