CHỦ ĐỀ 6: ĐỐI XỨNG TRỤC – CHƯƠNG 1: TỨ GIÁC – HÌNH HỌC 8

Trong tài liệu này chúng tôi đã đưa vào nhiều dạng toán như vẽ hình đối xứng qua đường thẳng d, sử dụng tính chất đối xứng để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, góc bằng nhau, độ dài, số góc..Bên cạnh đó các bài tập luyện tập cũng được chọn lọc để luyện tập làm quen với các dạng toán…Tài liệu được trích từ một phần trong bộ sách “Phương pháp giải toán từ cơ bản đến nâng cao Hình Học – Toán 8 – Tập 1” của thầy giáo Nguyễn Quốc Tuấn.

=> Tải PDF  |  Tải WORD |  Sách in |  Drive | Hổ trợ | Nhiều hơn