Chuyên đề: Xác định đa thức- 2 phần

Một chuyên đề rất hay dùng để bồi dưỡng học sinh khá giỏi THCS. Xác định biểu thức là một trong những chuyên đề rất hay ra trong những bài toán nâng cao của THCS. Theo thời gian chúng tôi sẽ lần lượt đăng những chuyên đề tương tự để cung cấp lượng kiến thức đầy đủ nhất có thể

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: