Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Toán 7- Chân Trời Sáng Tạo – Đề Số 10-  File Word – Năm Học 2023-2024- Cấu Trúc Trắc Nghiệm Tự Luận- Đáp Án Đầy Đủ

Chương trình toán 7 ở giữa học kì 2 Chân Trời Sáng Tạo bạn đọc tập trung ở những phần về tỉ lệ thức tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Ở đó bạn đọc chú ý đến những bài toán về tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch. Tất nhiên không thể thiếu được ở những phần về toán thực tế ứng dụng những kiến thức trên. Về hình học bạn đọc chú ý đến những phần về tam giác và chứng minh hai tam giác bằng nhau.

=> Xem PDF  |File WORD |Sách in |     Ebook | Hổ trợ Xuctu Toán THCS

XEM TRƯỚC CÁC ĐỀ KHÁC

* TOÁN 7- KẾT NỐI TRI THỨC

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 7- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 7- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 7- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 3

* TOÁN 7- CÁNH DIỀU

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 7- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 7- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 7- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 3

* Toán 7- Chân Trời Sáng Tạo

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 -Toán 7- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 7- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 7- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 3

ĐẶT MUA