Tìm chữ số tận cùng- Chuyên đề Bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6- Mới

Tiếp tục với việc giới thiệu đến bạn đọc những chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 6 của năm học này. Chúng tôi giưới thiệu đến bạn đọc chuyên đề tìm chữ số tận cùng của một biểu thức, mà cụ thể là những biểu thức lũy thừa. Trong tài liệu này, chúng tôi đã cố gắng đưa vào những kiến thức cũng như kỹ năng để tìm chữ số tận cùng của một biểu thức. Thông qua hàng loạt những phương pháp cũng như Bài tập mẫu được giới thiệu trong tài liệu.

Để thực hiện tốt vấn đề này, bạn đọc cần trang bị cho mình những kiến thức về số nguyên tố, số chính phương. Kèm theo đó là những dạng toán về lũy thừa của một số, trong đó đặc biệt chú ý đến những chữ số tận cùng. Để từ đó tìm chữ số tận cùng của một biểu thức được chính xác hơn.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview