Bài tập trắc nghiệm chương 2: Đại cương hàm số- Hàm số bậc nhất- hàm số bậc hai- Đại số 10- Đủ dạng- Chi tiết

Gồm 40 bài tập về hàm số- Hàm số bậc nhất- hàm số bậc hai mà tất cả các em đã học. Những dạng toán căn bản như tìm tập xác định của hàm số, tính chẵn- lẽ của hàm số , sự biến thiên của hàm số đều xuất hiện ở phần đại cương về hàm số. Các bài toán về đồ thị hàm số và các bài toán liên quan đến hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai đều được cung cấp tại tài liệu này.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: