Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Toán 8- Cánh Diều- Đề Số 3-  File Word – Năm Học 2023-2024- Cấu Trúc Trắc Nghiệm Tự Luận- Đáp Án Đầy Đủ

Trong năm học này, Chúng tôi đã giới thiệu và cho xem trước những đề kiểm tra mà chúng tôi đã soạn thảo và cung cấp đến bạn đọc. Tiếp tục với đề lần này cũng được mang đến quý bạn đọc những kiến thức thực sự phong phú. Tất nhiên là tất cả đều được giải chi tiết hoặc đáp án. Những kiến thức hoàn toàn nằm ở trong giữa học kì 2 toán 8 cánh diều. Các phần về các yếu tố thống kê và xác suất thực nghiệm được cung cấp đầy đủ với dạng trắc nghiệm và tự luận. Hình học về tính chất đường trung bình, định lí Thales  và các trường hợp đồng dạng của hai tam giác đều được cung cấp đầy đủ.

=> Xem PDF  |File WORD Sách in |    Ebook | Hổ trợ |  Xuctu Toán THCS

XEM TRƯỚC CÁC ĐỀ KHÁC

* TOÁN 8- KẾT NỐI TRI THỨC

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 3

* TOÁN 8- CÁNH DIỀU

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 3

* Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 -Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 3

ĐẶT MUA