Ôn Tập Cuối Học Kì 1- Toán 6- Kết Nối Tri Thức – Phần Trắc Nghiệm

Để chuẩn bị cho tất cả các em học sinh toán 6 ôn tập cuối học kì 1. Chúng tôi đã chuản bị nhiều kiến thức liên quan đến phần này. Ở trong phần đầu tiên chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc những dạng toán về trắc nghiệm được sử dụng trong những kì kiểm tra cuối học kì. Nội dung kiến thức gồm rất nhiều kiến thức bao gồm: Số tự nhiên, số nguyên và các phép toán và kiến thức trên các tập số đó. Bên cạnh đó, hình học cũng sẽ được gặp những hình học trực quan và những hình học cơ bản.

Có thể bạn cũng cần: