Đại số 8: Bài tập tổng hợp hằng đẳng thức đáng nhớ- Đầy đủ Lý thuyết- Phương pháp và giải chi tiết

Một tài liệu khá hay và đầy đủ dành cho tất cả các em học sinh lớp 8 năm học này. Các em sẽ có được những kiến thức cũng như những bài tập phong phú về kiến thức hằng đẳng thức đáng nhớ. Ở trong tài liệu có tất cả 7 hằng đẳng thức và những dạng bài tập căn bản. Không những vậy, ở cuối tài liệu đã cũng cấp những dạng Bài tập nâng  cao về chương học này và tất cả đều được giải chi tiết để các em thực hiện tốt hơn.

 Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.