Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Toán 8- Kết Nối Tri Thức- Đề Số 1-  File Word – Năm Học 2023-2024- Cấu Trúc Trắc Nghiệm Tự Luận- Đáp Án Đầy Đủ

Để cung cấp đến tất cả bạn đọc những đề kiểm tra giữa học kì 2 chất lượng. Chúng tôi đã lần lượt soạn thảo những đề của tất cả các khối và tất cả các chương trình. Đối với chương trình toán 8 Kết Nối Tri Thức, bạn đọc tập trung vào các phần về Phân Thức đại số và một phần về phương trình bậc nhất một ẩn. Về hình học, bạn đọc đọc tập trung vào các trường hợp đồng dạng của hai tam giác và định lí Pythagore. Ở cấu trúc chúng tôi thống  nhất cấu trúc gồm Phần I : TRẮC NGHIỆM và Phần II: TỰ LUẬN. Một cấu trúc được tất cả các trường sử dụng trong thời điểm hiện tại.

=> Xem PDF  |File WORD Sách in |    Ebook | Hổ trợ |  Xuctu Toán THCS

XEM TRƯỚC CÁC ĐỀ KHÁC

* TOÁN 8- KẾT NỐI TRI THỨC

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 3

* TOÁN 8- CÁNH DIỀU

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 3

* Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 -Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 3

ĐẶT MUA