Tìm Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất của biểu thức dựa vào hằng đẳng thức đáng nhớ- Đại Số 8

Là dạng toán khá hay dành cho tất cả bạn đọc khi học đến bài hằng đẳng thức đáng nhớ. Trong tập tài liệu này có nhiều bài toán về các gom một biểu thức thành những hằng đẳng thức đáng nhớ để làm. Không những vậy, loại toán này chứa nhiều kỹ năng nhìn nhận bài toán và đánh giá trước khi thực hiện. Bạn đọc thực hiện cẩn thận và luyện tập cho thật kỹ dạng toán này sẽ giúp bạn đọc rất nhiều trong quá trình học những dạng nâng cao.

=> Tải PDF  |  Tải WORD |  Sách in |  Drive | Hổ trợ | Nhiều hơn