Chuyên đề Hình chóp tam giác đều- Toán 8- Cánh Diều – Mới nhất

Một chuyên đề về hình học được viết rất chi tiết đem đến bạn đọc những kỹ năng cũng như những dạng toán thực sự phong phú. Đối với hình hóp tam giác đều là một trong những phần rất mới của chương trình mới này. Do đó, những kiến thức được đưa vào cũng hướng đến những phần mới này.

Về hình chop tam giác đều bạn đọc hướng đến việc khảo sát các khái niệm cũng như tính chất vốn có của hình. Về công thức bạn đọc cần chú ý đến những các công thức về tính diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều. Từ đó áp dụng để giải các bài toán thực tế.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview