Phương trình chứa ẩn ở mẫu- Phương trình bậc nhất- Đại số 8- Chương 3

Tiếp tục với loạt bài giảng về phương trình bậc nhất của đại số 8 giáo dục hiện hành. Chúng tôi thực hiện tiếp bài 1.c để các bạn tham khảo. Trong video này, giúp bạn luyện tập cho những kỹ năng giải toán của mình. Chẳng hạn đặt điều kiện, tìm mẫu thức chung, quy đồng mẫu thức và quy về phương trình bậc nhất để giải toán.

 Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: