Lũy thừa của một số hữu tỉ đại số 7 chương 1- Nâng cao

Một tài liệu khá hay và đầy đủ dành cho tất cả các em học sinh toán 7 năm học này. Khi các em đã làm quen với số hữu tỉ chúng ta sẽ được gặp những dạng toán nâng cao. Bao gồm những dạng toán về tính nhanh, chứng minh một số, tính giá trị của biểu thức khá phức tạp, Bài toán tìm x và bài toán tìm các số thích hợp. Đây là một tài liệu nhỏ dành cho các em. Các em muốn tham khảo nhiều dạng toán hơn về số học vui lòng theo dõi trang web để được cập nhật những dạng toán dành cho  học sinh giỏi.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 7 tại đây! Tải bản WORD tại đây.