Tìm Phân Số Tối Giản Thỏa Mãn Điều Kiện Cho Trước- Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán 7

Đối với các dạng toán về phân só sẽ có rất nhiều và hay. Những dạng phân số trong bồi dưỡng học sinh giỏi toán trung học cơ sở thường được ra ở những bài toán chia hết, phân số tối giản, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức chứa phân số,… Tuy vậy thật sự khó khăn nếu kèm theo những bài toán về tham số nó chứa rất nhiều kỹ năng giải toán đi kèm.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview