Bài tập nâng cao Hình học 10 – Elip và Hyperbol

Có thể nói đây là phần không chính yếu trong trương trình hình học 10. Do đó, có khá ít tài liệu viết về phần này. Tuy nhiên ở đây là một tài liệu khá đầy đủ về chuyên đề trên để giúp các em hiểu được những dạng toán đi kèm. Những thuật ngữ hề hai đường Cô-ni này như. Phương trình chính tắc, độ dài trục lớn, trục nhỏ, tâm sai, đường chuẩn … Bạn đọc cần để ý kỹ để thực hiện đực tốt hơn.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: