Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Toán 6- Cánh Diều– Đề Số 3- 2023-2024

Để hỗ trợ quá trình ôn tập giữa kì 2 môn Toán lớp 6 theo chương trình Cánh Diều, chúng tôi đã soạn thảo một bộ đề kiểm tra chất lượng. Trong chương trình này, học sinh cần tập trung ôn tập về phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia đối với số tự nhiên và số thập phân. Đồng thời, nắm vững kiến thức về các đại lượng đo lường, đồng đội và kí hiệu đơn vị đo lường cơ bản.

=> Xem PDF  File WORD | Sách in | Ebook | Hổ trợ | Nhóm: Xuctu Toán THCS

Có thể bạn cũng cần: