Khái Niệm Hàm Số Và Đồ Thị Hàm Số – Dạng Toán Tính Giá Trị Hàm Số Tại Điểm- Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo

Hàm số là một trong những khái niệm rất cơ bản và cũng quan trọng bậc nhất của chương trình toán trung học. Nắm được những kiến thức cũng như những dạng toán về hàm số là một lợi thế rất lớn. Nhất là trong thời điểm dạy và học theo phương pháp trắc nghiệm. Do đó, ở những chuyên đề ban đầu dành cho các em học sinh toán 8 mới tiếp cận với hàm số. Chúng tôi đã soạn thảo rất kỹ phần tính giá trị của hàm số tại biến số để giúp các em hình dung được những dạng toán cơ bản về hàm số. Trong đó để làm nền chúng ta học tiếp các phần tiếp theo về hàm số. Nhất là các bài toán về đồ thị hàm số tiếp theo.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview