Bài tập thể tích khối lăng- Dạng 1: Lăng trụ đứng đủ dạng

Một tài liệu bao gồm các bài tập về thể tích khối lăng trụ và ở đây cũng tôi trích ra từ những bài toán thể tích khối lăng trụ đứng, nó thuộc dạng căn bản hơn nếu không nói là căn bản nhất. Nhưng cũng co tính căn bản của nó nên đã được lồng vào những kiến thức liên quan như diện tích và góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc giữa mặt phẳng và mặt phẳng. Do đó, nó cũng có nhiều kiến thức mới dành cho tất cả các em luyện tập.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 12 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: