Đề kiểm tra 45 phút môn Toán đại số 10- chương 4- có đáp án chi tiết

Trong chương học này phần quan trọng nhất vẫn là dấu về tam thức bậc hai và nhị thức bậc nhất. Bên cạnh đó cũng có những dạng toán quan trọng như giải bất phương trình dựa vào xét dấu của nhị thức bậc nhất và tam thức bậc hai. Một thành phần không thể thiếu đó là những dạng toán về tìm tham số m để một biểu thức tam thức bậc hai luôn nhận mọt giá trị nhất định. Tất cả đều được giới thiệu đầy đủ tại đề thi lần này.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: