BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ 2- TOÁN 9 ĐẦY ĐỦ ĐẠI SỐ VÀ HÌNH HỌC.

Ở trong tài liệu này, bao gồm những bài tập điển hình trong các phần mà tất cả các em đã học chương trình học kì 2  toán 9 vừa rồi. Nội dung bao gồm các phần như: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số, giải toán bằng cách lập hệ phương trình, các bài toán liên quan đến nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số. Chương 4 chúng ta sẽ gặp các dạng toán về tính đồng biến và nghịch biến của hàm số bậc hai y=ax2, nghiệm của phương trình bậc hai, tổng và tích các nghiệm của phương trình bậc hai. Về hình học các em cũng được gặp các dạng toán căn bản về đường tròn, cung chứa góc và tứ giác nội tiếp trong đường tròn …

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: