Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp nhiều phương pháp – Toán 8 Chân Trời Sáng Tạo

Trong chương trình toán 8 thì phần phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử có thể nói là phần gây nhiều khó khăn cho các em học sinh nhất. Vì nó cũng có chưa nhiều kiến thức cũng như kỹ năng giải toán. Chẳng hạn: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử, đặt nhân tử chung, hằng đẳng thức. Tuy nhiên tất cả cũng phải áp dụng cho thành thạo phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp nhiều phương pháp này. Yêu cầu bạn đọc cần có những cái nhìn bao quát trước khi thực hiện.

Trong tài liệu này, chúng tôi đã trình bày một cách khoa học kèm theo những Bài tập luyện tập rất thực dụng cho tất cả áp dụng. Khi luyện tập những phần này thành thạo, bạn đọc sẽ có nhiều lợi thế khi thực hiện tiếp tục những Bài tập sau này.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview