Chuyên đề Mệnh đề- Tập hợp- đầy đủ Phương pháp- bài tập trắc nghiệm- tự luận- Full đáp án.

Các em vừa mới học chương trình toán 10. Một chương trình có thể nói mới mẽ đối với tất cả chúng ta. Khi THCS chúng ta học chương trình toán với Phương pháp tự luận còn từ nay trở về sau chúng ta sẽ học toán theo Phương pháp trắc nghiệm. Do đó để các em khỏi bở ngỡ những Phương pháp học đó chúng tôi sưu tập cả hai loại để giúp các em tiếp cận tốt hơn.

1.Mệnh đề.

. Một khẳng định hoặc đúng hoặc sai, không thể vừa đúng vừa sai gọi là một mệnh đề.

. Một mệnh đề còn phụ thuộc vào những giá trị của biến số gọi là mênh đề chứa biến. Mệnh đề chứa biến x kí hiệu là: P(x).

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: