Vận Dụng Phân Tích Đa Thức Thành Nhân Tử Để Chứng Minh Biểu Thức Chia Hết Cho Một Số- Toán 8- Kết Nối Tri Thức

Đây là dạng toán rất hay, có thể nói là nâng cao đôi chút so với những bài toán phân tích đa thức thành nhân tử bình thường. Bởi vì ngoài tính chất phân tích đa thức thành nhân tử, bạn đọc phải có thêm kiến thức về số học. Cụ thể là phép chia hết trong số học. Để rồi từ đó, lý luận để giải thích được các yêu cầu của bài toán.

Trong tài liệu này, chúng tôi đã thực hiện những phương pháp cũng như những Bài tập mẫu rất đầy đủ có trong sách. Để cung cấp đến bạn đọc những kiến thức cũng như kỹ năng làm dạng toán này.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview

Có thể bạn cũng cần: