Đề Cương Cuối Học Kỳ 2- Toán 7- Kết Nối Tri Thức – Mới Nhất- Bản Đẹp

PHẠM VI KIẾN THỨC ÔN TẬP

I. ĐẠI SỐ

1. Tỉ lệ thức.

2. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

3. Đại lượng tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch.

4. Biểu thức đại số.

5. Đa thức một biến.

6. Phép cộng và phép trừ đa thức một biến.

7. Phép nhân, phép chia đa thức một biến.

8. Làm quen với biến cố, xác suất của biến cố.

II. HÌNH HỌC

1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên

3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác

4. Sự đồng quy của ba đường trung tuyến, ba đường phân giác trong một tam giác

5. Sự đồng quy của ba đường trung trực, ba đường cao trong một tam giác

6. Hình hộp chữ nhật và hình lập phương

7. Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác

=> Xem PDF  |  File WORD |  Sách in | Ebook | Hổ trợ | Video Preview