Các Dạng Toán Về Tam Thức Bậc Hai- Đại Số 10- Chương 4: Bất Đẳng Thức Bất Phương Trình Bậc Hai: Phương Pháp Và Thủ Thuật Giải Trắc Nghiệm Giải Tích 10

Tam thức bậc hai có thể nói là phần hay nhất của chương trình toán 10. Phát triển của dấu tam thức bậc hai mà tất cả chúng ta phải trải qua. Không những nó là loại toán cốt lõi của chương trình toán 10 mà nó còn ảnh hưởng đến hầu hết các dạng toán mà tất cả chúng ta sẽ gặp ở các lớp tiếp theo.

Về dấu của tam thức bậc hai và ứng dụng của nó này. Chúng tôi đã chia thành 8 dạng toán khác nhau từ cơ bản đến nâng cao. Bao gồm việc xét dấu tam thức bậc hai thuần túy, giải bất phương trình  bậc hai dựa vào xét dấu tam thức bậc hai, xét dấu một biểu thức dựa vào xét dấu nhị thức bậc nhất và tam thức bậc hai, bất phương trình bậc hai nghiệm đúng với mọi x hoặc vô nghiệm, phương trình chứa trị tuyệt đối hoặc căn thức, hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn, … Tất cả đều được chúng tôi trình bày rất cụ thể. Mỗi dạng toán bao gồm phương pháp giải, bài tập mẫu, bài tập tự luyện và đáp án cụ thể. 

Tùy chọn: Mua Quyển NàyXem MẫuMua Sách InHD MuaHổ Trợ Zalo

Có thể bạn cũng cần: