Đề Kiểm Tra Giữa Kì 1- Toán 7- Chân Trời Sáng Tạo- File Word- Đầy Đủ Đáp Án- Cấu Trúc Chuẩn

Chương trình giữa kì 1 vẫn nằm hoàn toàn trong những kiến thức mà bạn đọc đã được học. Bao gồm những tính chất, khái niệm và phép toán trên tập số hữu tỉ. Những dạng toán đi kèm với nó cũng thật sự đa dạng và phong phú. Hình học cũng được xuất hiện những loại hình về hình học trực quan. Bên cạnh đó cũng có những bài toán về hình học cơ bản. Bao gồm góc và các mối quan hệ của các góc. Trong đó hai góc kề bù, hai góc phụ nhau, hai góc so le trong, hai góc ở vào vị trí đồng vị, hai góc ở vào vị trí góc trong cùng phía. Mỗi loại mối quan hệ đều có những tính chất riêng. Từ đó bạn đọc đưa qua quan hệ song song và quan hệ vuông góc.

(FILE WORD Bộ đề được cung cấp từ 25-9-2023. Bạn đọc đặt trước để tránh tình trạng giả mạo)

=> Xem PDF  Đặt mua  |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview