Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo – Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao- Tập 2

Đối với chương trình mới dành cho hình học toán thuộc sách giáo khoa Chân Trời Sáng Tạo này. Nội dung và cách sắp xếp có nhiều sự thay đối lớn trong việc truyền kiến thức cũng như trình tự kiến thức. Trong tập dành riêng cho hình học này, chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc hai chương đầu tiên của hình học 8.

Ở chương trình hình học này, bạn đọc sẽ được gặp phần về các khối hình trong thực tế. Cụ thể ở đây là hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều. Mỗi loại hình đều được chúng tôi hệ thống và giới thiệu những bài toán về tính diện tích xung quanh và thể tích của mỗi loại hình.

Tiếp đến bạn đọc sẽ được gặp và khảo sát, vận dụng định lí Pythagore. Một định lí rất quan trọng để sử dụng tính toán, chứng minh hay thực hành những bài toán thực tế. Trong đó, chúng tôi đã bố trí nhiều bài toán thực tế về việc vận dụng một các phong phú. Đây cũng là xu thế trong giáo dục mới hiện nay.

Phần tứ giác được khảo sát chính bởi các hình học cơ bản của tứ giác. Trong đó bao gồm các tính chất và cách nhận biết các tức giác là phần cơ bản đầu tiên. Tiếp theo đó là những bài toán về tính toán cũng như chứng minh các bài toán liên quan đến các tứ giác ở trên. Những hình tứ giác quen thuộc như: Hình thang, hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi và hình vuông đều được xuất hiện ở đây.

Mỗi phần đều được chúng tôi trình bày một cách khoa học nhất có thể. Giúp cho bạn đọc hoàn toàn có thể tự học để lĩnh hội kiến thức một cách tự nhiên nhất có thể. Thông qua cách trình bày cũng như đưa những hình vẽ thật sự trực quan và khoa học đến bạn đọc.

=> Xem PDF  |  File WORD |  Sách in | Ebook | Hổ trợ | Video Preview

MỤC LỤC

Chương II: CÁC KHỐI HÌNH TRONG THỰC TIỂN

Trang 5:

Chủ đề 1: HÌNH CHÓP TAM GIÁC ĐỀU -HÌNH CHÓP TỨ GIÁC ĐỀU

Trang 8:

Chủ đề 2: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH CHÓP TAM GIÁC ĐỀU- HÌNH CHÓP TỨ GIÁC ĐỀU

Dạng 1: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH CHÓP TAM GIÁC ĐỀU (8)

Dạng 2: DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH HÌNH CHÓP TAM GIÁC ĐỀU (22)

Trang 32:

ÔN TẬP CHƯƠNG II

Chương III: ĐỊNH LÍ PYTHAGORE- CÁC TỨ GIÁC THƯỜNG GẶP

Trang 34:

Chủ đề 1: Định lí Pythagore

Dạng 1: TÍNH ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG (34)

Dạng 2: TOÁN THỰC TẾ(50)

Trang 67:

Chủ đề 2: TỨ GIÁC

Dạng 1: TÍNH SỐ ĐO GÓC(67)

Dạng 2: CHỨNG MINH – TÍNH TOÁN ĐỘ DÀI – CẠNH TỨ GIÁC(75)

Trang 81:

Chủ đề 3: HÌNH THANG- HÌNH THANG CÂN

Dạng 1: HÌNH THANG VÀ CÁC TÍNH CHẤT CỦA HÌNH THANG(81)

Dạng 2: NHẬN BIẾT- CHỨNG MINH HÌNH THANG- HÌNH THANG VUÔNG(88)

Dạng 3: NHẬN BIẾT- CHỨNG MINH HÌNH THANG CÂN(98)

Dạng 4: TÍNH, CHỨNG MINH GÓC- ĐOẠN THẲNG (109)

Trang 121:

Chủ đề 12: HÌNH BÌNH HÀNH- HÌNH THOI

Dạng 1: NHẬN BIẾT- CHỨNG MINH HÌNH BÌNH HÀNH(121)

Dạng 2: CHỨNG MINH- TÍNH TOÁN ĐOẠN THẲNG- GÓC(131)

Dạng 3: CHỨNG MINH THẲNG HÀNG HOẶC ĐỒNG QUY(143)

Dạng 4: NHẬN BIẾT- CHỨNG MINH HÌNH THOI(164)

Dạng 5: CHỨNG MINH- TÍNH TOÁN ĐOẠN THẲNG-GÓC(176)

Trang 190:

Chủ đề 5: HÌNH CHỮ NHẬT- HÌNH VUÔNG

Dạng 1: NHẬN BIẾT- CHỨNG MINH HÌNH CHỮ NHẬT(190)

Dạng 2: CHỨNG MINH- TÍNH TOÁN ĐOẠN THẲNG-GÓC(199)

Dạng 3: CHỨNG MINH SONG SONG- VUÔNG GÓC- THẲNG HÀNG- QUỸ TÍCH(213)

Dạng 4: NHẬN BIẾT- CHỨNG MINH VUÔNG(235)

Dạng 5: CHỨNG MINH- TÍNH TOÁN ĐOẠN THẲNG-GÓC(240)

Dạng 6: TÌM ĐIỀU KIỆN ĐỂ TỨ GIÁC LÀ HÌNH VUÔNG(247)

Dạng 7: QUỸ TÍCH(268)

Dạng 8: ĐỒNG QUY(272)

Trang 275:

ÔN TẬP CHƯƠNG III