Quan hệ song song- Hai mặt phẳng song song- Chứng minh và xác định thiết diện

Một tài liệu về quan hệ song song khá đầy đủ cả về lý thuyết lẫn những Bài tập mẫu. Trong tài liệu nhỏ này đã giới thiệu đến cho tất cả chúng ta những dạng toán thường gặp về phần quan hệ song song . Trong đó: Cách chứng minh hai mặt phẳng song song , các Xác định thiết diện của một khối bởi một mặt phẳng song song với một mặt phẳng cho trước và Định lí Talet trong không gian.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 11 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: