Phiếu Bài Tập: Số Hữu Tỉ – Đại Số 7 – Chương 1 – Đầy Đủ Dạng – Bản Đẹp

Để phục vụ cho năm học mới 2022-2023 này, chúng tôi đã biên soạn và sưu tầm những bài tập để đưa vào từng phiếu bài tập rất tiện lợi cho quý thầy cô dạy học. Những bài tập được đưa vào đã có chọn lọc cho sự rèn luyện của học sinh của từng bài học. Trong chương học về số hữu tỉ này, bạn đọc sẽ gặp các dạng toán thực hiện phép tính và tìm x từ cơ bản đến nâng cao. Các bài tập giúp bạn đọc rèn luyện nhuần nhuyễn các dạng toán về số hữu tỉ và áp dụng thực tế vào các dạng toán nâng cao…

7=> Tải PDF  |  Tải WORD |  Sách in |  Drive | Hổ trợ | Nhiều hơn