Chuyên đề hàm số bậc hai- Đại số 10

Hàm số và đồ thị hàm số bậc hai là một trong những phần quan trọng nhất của Đại số 10. Kiến thức hoàn toàn mới với những đồ thị hàm số bậc hai tổng quát. Parabol là đồ thị mà các em đã học ở chương trình toàn 9. Tuy nhiên nó không tổng quát so với chương này. Ở đây những dạng toán đi kèm cũng đã xuất hiện khá đầy đủ. Những dạng toán như xác định parabol. Sự tương giao của hai đồ thị hàm số cũng là những dạng toán  rất căn bản.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 10 tại đây! Tải bản WORD tại đây.

Có thể bạn cũng cần: