Phương Trình Đường Thẳng Dạng Tham Số- Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng- Toán 10- Kết Nối Tri Thức

 Đối với hình học 10 của chương trình mới này. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng có thể nói là phần quan trọng và cũng gây khó khăn đối với tất cả các em học sinh học hình học. Tuy nhiên, nó không quá khó như hầu hết tất cả các em nghĩ, vì hình học cũng chỉ dựa vào các tính chất cũng như khái niệm mà thôi. Để viết được phương trình đường thẳng dạng tham số, chúng ta cần tìm cho được một điểm mà đường thẳng đi qua và một véc-tơ chỉ phương của nó. Từ đó ráp vào để viết phương trình tham số của đường thẳng. Có khá nhiều câu hỏi đi kèm với những dạng toán như thế này. Do đó, trong mục đích làm phong phú nội dung câu hỏi, chúng tôi đã cố gắng sưu tầm nhiều nhất có thể để giúp bạn đọc có được lượng kiến thức thật sự phong phú.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Chuyên đề Toán THPT

Có thể bạn cũng cần: