Hàm Số Bậc Hai- Xác Định Đồ Thị Parabol- Toán Thực Tế Hàm Số Bậc Hai- Trắc Nghiệm và Tự Luận: Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao- Toán 10- Kết Nối Tri Thức

Bước sang học kì 2 đối với chương trình toán 10 của chương trình Kết Nối Tri Thức này. Bạn đọc sẽ gặp nay kiến thức về khảo sát sự biến thiên và đồ thị hàm số bậc hai. Những bài toán liên quan đều được chúng tôi sắp xếp một cách có khoa học theo đúng tinh thần tự học. Các dạng toán đều được chia thành những phương pháp giải toán, Bài tập mẫu tự luận, Bài tập mẫu trắc nghiệm và Bài tập luyện tập. Tất cả đều được sắp xếp và trình bày theo phương án tự học tự nhiên cứu rất nhiều. Ngoài ra, ở những nơi có thể sử dụng máy tính để tính đơn giản hơn, chúng tôi đã thực hiện hướng dẫn cách bấm máy Casio 580 VNX đến bạn đọc tham khảo.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Video Preview

Có thể bạn cũng cần: