Điểm Thuộc Đồ Thị Hàm Số- Giá Trị Của Hàm Số- Ứng dụng của hàm số – Toán 10- Kết Nối Tri Thức

Trong những bài đầu tiên của hàm số, bạn đọc sẽ được gặp và khảo sát những thành phần cũng như các kiến thức về hàm số. Chẳng hạn tập xác định của hàm số, tính đơn điệu của hàm số và những bài toán về đồ thị hàm số, giá trị của hàm số. Nên trong năm học này, chúng tôi đã biên soạn những kiến thức tương ứng theo từng chuyên đề dưới dạng để bạn đọc xem trước tài liệu của mình.

Đối với việc sử dụng những bài toán về điểm thuộc đồ thị hàm số. Bạn đọc cần nắm những kỳ năng tọa độ và thay giá trị vào thỏa mãn phương trình của hàm số để xét điểm đó có thuộc vào đồ thị hàm số hay không.

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Chuyên đề Toán THPT

SÁCH ĐIỆN TỬ TOÁN 10- PHÙ HỢP VỚI BẠN

–> Hàm Số- Tập Xác Định Đồng Biến Nghịch Biến- Giá Trị- Điểm Thuộc Đồ Thị Hàm Số- Trắc Nghiệm và Tự Luận- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao- Toán 10- Kết Nối Tri Thức

–> Hàm Số Bậc Hai- Xác Định Đồ Thị Parabol- Toán Thực Tế Hàm Số Bậc Hai- Trắc Nghiệm và Tự Luận- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao- Toán 10- Kết Nối Tri Thức

–> Dấu Của Tam Thức Bậc Hai- Bất Phương Trình Bậc Hai- Toán Thực Tế Hàm Số Bậc Hai- Trắc Nghiệm và Tự Luận- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao- Toán 10- Kết Nối Tri Thức

–> Phương Trình Quy Về Phương Trình Bậc Hai- Dạng Căn Thức- Toán Thực Tế- Trắc Nghiệm và Tự Luận- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao- Toán 10- Kết Nối Tri Thức

–> Phương Trình đường thẳng- Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng- Trắc Nghiệm và Tự Luận- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao- Toán 10- Kết Nối Tri Thức

–> Đường Thẳng Trong Mặt Phẳng- Vị Trí Tương Đối- Góc Và Khoảng Cách- Trắc Nghiệm và Tự Luận- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao- Toán 10- Kết Nối Tri Thức

–> Đường Tròn Trong Mặt Phẳng- Viết phương trình- Vị Trí Tương Đối- Tiếp Tuyến- Trắc Nghiệm và Tự Luận- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao- Toán 10- Kết Nối Tri Thức

–> Ba Đường Cônic- Elíp- HYPERBOL- PARABOL-Toán Thực Tế- Trắc Nghiệm và Tự Luận- Phương Pháp Giải Toán Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao- Toán 10- Kết Nối Tri Thức

Có thể bạn cũng cần: