Phương Trình Đường Tròn- Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng: Phương Pháp Và Thủ Thuật Giải Trắc Nghiệm Hình Học 10

Đường tròn là đối tượng được khảo sát nhiều trong chương trình toán về hình học phẳng. Vì một phần được tọa độ hóa tất cả các kiến thức về đường tròn mặt khác nó còn tương tác với những đối tượng khác. Cụ thể là đường thẳng, điểm và chình đường tròn. Ở mỗi loại chứa những kiểu bài tập rất hay để kiểm tra kỹ năng cũng như kiến thức toán của bạn đọc. Ở trong tài liệu này, chúng tôi thực hiện những bài toán về viết phương trình đường tròn các dạng, vị trí tương đối của đường tròn và đường thẳng, đường tròn và đường tròn , điểm và đường tròn. Bên cạnh đó còn giới thiệu đến tất cả bạn đọc những bài toán nâng cao rất thường được ra ở những kỳ kiểm tra . 

.

Tùy chọn: Mua Quyển NàyXem MẫuMua Sách InHD MuaHổ Trợ Zalo

Có thể bạn cũng cần: