Tính Đơn Điệu Hàm Số (Đồng Biến- Nghịch Biến)- Chuyên Đề Hàm Số- Toán 10- Kết Nối Tri Thức

Hàm số là một trong những kiến thức quan trọng bậc nhất của chương trình toán 10. Những tính chất và những dạng toán được thường xuyên sử dụng cho những bài toán về khảo sát hàm số. Sự biến thiên của hàm số cũng là một trong những dạng toán thường xuyên gặp và khảo sát. Do đó, trong tài liệu này, chúng tôi đã viết thành những chuyên đề để phục vụ cho việc tự học của học sinh thật sự dễ dàng tiếp cận được những lượng kiến thức này.  Trong tài liệu chúng tôi đã viết và chia thành những dạng toán. Trong mỗi dạng toán đều được chia thành những phương pháp, Bài tập mẫu tự luận, Bài tập mẫu trắc nghiệm và Bài tập luyện tập. Với đợt nâng cấp toàn diện cho kho tài liệu của mình đáp ứng như cầu mới. Hy vọng tất cả bạn đọc có những góp ý thiện chí để chúng tôi cùng phát triển và hoàn thiện sản phẩm

=> Xem PDF  |Sách in |   File WORD |  Ebook | Hổ trợ | Chuyên đề Toán THPT

Có thể bạn cũng cần: