Vị trí tương đối- Khoảng cách- Góc giữa hai đường thẳng- Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng: Phương Pháp Và Thủ Thuật Giải Trắc Nghiệm Hình Học 10

Tài liệu này gồm tất cả những dạng toán liên quan đến đường thẳng. Trong đó, chính yếu nhất vẫn là những dạng toán về vị trí tương đối giữa hai đường thẳng, Khoảng cách từ giữa điểm và đường thẳng, khoảng cách giữa hai đường thẳng, góc giữa hai đường thẳng. Đi kèm với những dạng toán đó là những cách cho đường thẳng rất đa dạng và phong phú của những kiểu ra bài tập. Do đó, trong tài liệu này chúng tôi đã cố gắng sưu tầm từ hàng ngàn đề kiểm tra để chắc lọc lại và đưa thành những bài toán. Tất cả đều được chia dạng rõ ràng, với những phương pháp, Bài tập mẫu, bài tập luyện tập và đáp án ở mỗi phần. Cũng chính vì vậy, bạn đọc có thể tự học trên tài liệu này một cách hiệu quả để sử dụng cho những lần kiểm tra. 

Tùy chọn: Mua Quyển Này Xem MẫuMua Sách InHD MuaHổ Trợ Zalo

Có thể bạn cũng cần: