Chuyên đề tam giác – đầy đủ chương 2- Hình học 7

Trong tài liệu khá đầy đủ cả về lý thuyết và Bài tập này đã giới thiệu cho tất cả chúng ta những kiến thức đầy đủ về tam giác . Trong đó phần quan trọng nhất là các trường hợp bằng nhau của hai tam giác . Đó là các trường hợp (Cạnh- Cạnh- Cạnh), (cạnh-góc-cạnh) và (Góc-Cạnh-Góc). Những bài tập đi kèm với nó cũng hướng đến cho bạn đọc những Phương pháp: tự học rất bổ ích.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 7 tại đây! Tải bản WORD tại đây.