CHUYÊN ĐỀ CHIA ĐA THỨC CHO ĐA THỨC

Một chuyên đề có thể nói là bản lề cho tất cả các kiến thức Tón 8 từ nay trờ về sau. Trong chuyên đề này bao gồm những kỹ năng quy đồng mẫu thức, rút gọn biểu thức , tính giá trị của biểu thức. Bên cạnh đó còn có những dạng toán nâng cao, chẳng hạn như: Tìm nghiệm nguyên, tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của một biểu thức, điều kiện để hai đa thức chia hết cho nhau…

Trong tài liệu này gần như quy tụ đủ những dạng toán đó để giúp tất cả các em học sinh có thể hiểu bài là làm bài được tốt.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.