Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 Toán 8- Kết Nối Tri Thức – Đề Số 6-  File Word – Năm Học 2023-2024- Cấu Trúc Trắc Nghiệm Tự Luận- Đáp Án Đầy Đủ

Đối với toán 8 Kết Nối Tri Thức, giữa học kì 2 bao gồm những bài toán về Phân Thức đại số. Ở đây bạn đọc cần chú ý đến những dạng toán về chương này. Bao gồm rút gọn biểu thức Phân Thức đại số, tìm Điều kiện để Phân Thức có nghĩa, tính giá trị của biểu thức khi biết giá trị của biến, tính giá trị của biến khi biết giá trị của biểu thức, tìm biến để biểu thức nhận giá trị nguyên,… Về hình học bạn đọc chú ý đến phần về định lí Pythagore và tính chất của hai tam giác đồng dạng. Đây là phần không thể thiếu trong chương trình. Bên cạnh đó là những bài toán về toán thực tế. Tất cả đã được Chúng tôi đưa vào khá đầy đủ trong đề kiểm tra lần này.

=> Xem PDF  |File WORD Sách in |    Ebook | Hổ trợ |  Xuctu Toán THCS

XEM TRƯỚC CÁC ĐỀ KHÁC

* TOÁN 8- KẾT NỐI TRI THỨC

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2-Toán 8- Kết Nối Tri Thức- ĐỀ SỐ 3

* TOÁN 8- CÁNH DIỀU

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2- Toán 8- Cánh Diều- ĐỀ SỐ 3

* Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 -Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 1

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 2

Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 2 – Toán 8- Chân Trời Sáng Tạo- ĐỀ SỐ 3

ĐẶT MUA