Chuyên đề bất phương trình bậc nhất một ẩn- Đại số 8 chương 4- Full lý thuyết và bài tập

Một tài liệu khá dya và rất đầy đủ dành cho tất cả các em học sinh lớp 8 năm học này. Cũng là chương học cối cùng của chương trình. Bất phương trình bậc nhất một ẩn là phần rất quan trọng khi nó vừa thỏa mãn phương trình bậc nhất kết hợp với những phép biến đổi của phương trình . Qua đó, tài liệu đã cung cấp cho chúng ta những kiến thức và những Phương pháp đi kèm. Bên cạnh đó còn có hàng loạt những bài toán mang tính chất minh họa đầy đủ và chi tiết.

 Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.