CHUYÊN ĐỀ PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

Phân tích đa thức thành nhân tử là một trong những dạng toán khá hay nếu khoog phải nói là điển hình của toán 8. Vì trong dạng toán này chứa nhiều kỹ năng giải toán mà tất cả cần phải đạt được. Từ nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức, hằng đẳng thức đáng nhớ và những kỹ năng tách nghiệm cua đa thức. Do đó, đi kèm với nó là hàng loạt những dạng toán điển hình. Ở trong tài liệu này đã giới thiệu đến chúng ta tất cả những dạng toán đó. Bạn đọc có thể tự mình thực hiện để thành thạo những dạng toán này hơn.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 8 tại đây! Tải bản WORD tại đây.