Đề và giải đề kiểm tra 45 phút Đại số 9- Chương 1- Tự luận có đáp án cụ thể

Với việc phục vụ cho các em học sinh Toán 9, chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến các em một đề kiểm tra theo hình thức tự luận rất hay. Gồm các dạng toán và được giải rõ ràng.

Tải tài liệu này tại đây. Đặt mua Sách tham khảo toán 9 tại đây! Tải bản WORD tại đây.